Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO
Zpracování zákonné dokumentace

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Tato dokumentace obsahuje zákonnou dokumentaci, která mimo jiné stanovuje osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), kategorizaci prací, preventivní lékařské prohlídky, stanovení rizik při práci, deník BOZP, knihu úrazů a podobně. Rozsah dokumentace záleží na druhu provozované činnosti/podnikání.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat