Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Provedení preventivní požární prohlídky objektu

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Provedení preventivní požární prohlídky objektu

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik požární ochrany, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO. Další osoby nejsou oprávněny preventivní požární prohlídky provádět.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO
Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Preventivní požární prohlídky se provádí periodicky ve stanovených lhůtách:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x za 12 měsíců
  • se zvýšeným požárním nebezpečím 1x za 6 měsíců
  • s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat