Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení řidičů referentských vozidel

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Školení - Řidičů referentských vozidel

Do této skupiny patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti řídí motorové vozidlo do 3,5 t. Nezáleží na tom, jestli se jedná o služební či soukromý vůz, ani na tom, zda zaměstnanec usedá za volant každý den či třeba jen jednou za rok. Do skupiny patří i zaměstnanci, kteří řídí vozidlo mimo dopravní komunikace např. ve skladu.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat