Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Provedení prověrky BOZP

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Prověrka BOZP

Provádí se nejméně 1x ročně. Prověrka by se měla zaměřovat zejména na kontrolu systému BOZP jako celku. Jejím primárním cílem je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, pracovního prostředí, ale také například kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, přístroje, zařízení či nářadí, a to na všech pracovištích a provozovnách daného subjektu.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat