Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Školení BOZP

Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení obsahuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve společnosti, týkající se bezpečnosti práce. Seznamuje všechny zaměstnance s dokumentací BOZP, která je ve společnosti vedena. Forma školení je volitelná, provádíme ho online i prezenční formou. Školení BOZP je povinné a jeho perioda je dva roky.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat