Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení požární ochrany (PO)

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Školení PO

Školení obsahuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve společnosti, týkající se požární ochrany. Seznamuje všechny zaměstnance s dokumentací PO, která je ve společnosti vedena. Forma školení je volitelná, provádíme ho online i prezenční formou.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat