Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Revize požárně bezpečnostních zařízení PBZ

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Revize požárně bezpečnostních zařízení PBZ

Zajistíme Vám revize požárně bezpečnostních zařízení, které máte ve společnosti. Všechna požárně bezpečnostní zařízení musí mít kontrolu provozuschopnosti minimálně jednou za rok. Jedná se mimo jiné o tyto zařízení: hasící přístroje, hydranty, požární dveře, požární ucpávky, nouzové osvětlení, elektronická požární signalizace a podobně.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat