Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO
Safety Job s.r.o.

Školení BOZP a PO

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Nabízíme

Školení řidičů referentských vozidel

Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Školení požární ochrany (PO)

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)