Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Školení - Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Zaměstnavatel je povinen zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit ochranu proti pádu.Tato školení by měla být zaměřena zejména na konkrétní rizika, pracovní postupy, technologická a technická řešení a osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat