Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO
Zpracování zákonné dokumentace

Požární ochrana (PO)

Předcházíme Vašim možným problémům.
Prevence je zásadní.

Požární ochrany (PO)

tato dokumentace obsahuje zákonnou dokumentaci požární ochrany, která obsahuje stanovení organizace požární ochrany, začlenění provozované činností, požární poplachové směrnice, tematické plány školení zaměstnanců, požární kniha, požární řád a podobně. Rozsah dokumentace záleží na druhu provozované činnosti/podnikání.

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Kontaktní formulář

Po odeslání formuláře Vás budu v co nebližší době kontaktovat