Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Archivy: Portfolio

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Revize požárně bezpečnostních zařízení PBZ

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Revize požárně bezpečnostních zařízení PBZ Zajistíme Vám revize požárně bezpečnostních zařízení, které máte ve společnosti. Všechna požárně bezpečnostní zařízení musí mít kontrolu provozuschopnosti minimálně jednou za rok. Jedná se mimo jiné o tyto zařízení: hasící přístroje, hydranty, požární dveře, požární ucpávky, nouzové osvětlení, elektronická požární signalizace a podobně. Mám …

Revize požárně bezpečnostních zařízení PBZ Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Provedení prověrky BOZP

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Prověrka BOZP Provádí se nejméně 1x ročně. Prověrka by se měla zaměřovat zejména na kontrolu systému BOZP jako celku. Jejím primárním cílem je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, …

Provedení prověrky BOZP Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Provedení preventivní požární prohlídky objektu

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Provedení preventivní požární prohlídky objektu Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Provádět preventivní požární prohlídku může pouze technik požární ochrany, osoba odborně způsobilá v PO a preventista PO. Další osoby nejsou …

Provedení preventivní požární prohlídky objektu Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení řidičů referentských vozidel

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Školení – Řidičů referentských vozidel Do této skupiny patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti řídí motorové vozidlo do 3,5 t. Nezáleží na tom, jestli se jedná o služební či soukromý vůz, ani na tom, zda zaměstnanec usedá …

Školení řidičů referentských vozidel Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Školení – Práce ve výšce a nad volnou hloubkou Zaměstnavatel je povinen zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit ochranu proti pádu.Tato školení by měla být zaměřena zejména na konkrétní rizika, pracovní postupy, …

Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení požární ochrany (PO)

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Školení PO Školení obsahuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve společnosti, týkající se požární ochrany. Seznamuje všechny zaměstnance s dokumentací PO, která je ve společnosti vedena. Forma školení je volitelná, provádíme ho online i prezenční formou. Mám zájem

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Školení BOZP Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení obsahuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve společnosti, týkající se bezpečnosti práce. Seznamuje všechny zaměstnance s dokumentací BOZP, která je ve společnosti vedena. Forma školení je volitelná, provádíme ho online i prezenční formou. Školení BOZP je …

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Pokračovat ve čtení »

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Požární ochrana (PO)

Zpracování zákonné dokumentace Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Požární ochrany (PO) tato dokumentace obsahuje zákonnou dokumentaci požární ochrany, která obsahuje stanovení organizace požární ochrany, začlenění provozované činností, požární poplachové směrnice, tematické plány školení zaměstnanců, požární kniha, požární řád a podobně. Rozsah dokumentace záleží na druhu provozované činnosti/podnikání. Mám zájem

Bezpečnost práce a požární ochrany - SAFETYJOB s.r.o. - Služby BOZP a PO

Školení BOZP a PO

Safety Job s.r.o. Předcházíme Vašim možným problémům.Prevence je zásadní. Nabízíme